JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W OPASIE BYDŁA

Jak osiągnąć sukces w opasie bydła?

Prowadząc opas bydła powinniśmy zwrócić uwagę na 3 podstawowe kwestie, których właściwe połączenie przybliży nas do ekonomicznego sukcesu. Wyżej wspomniane kwestie to:
1. Żywienie
2. Warunki utrzymania
3. Materiał genetyczny zwierząt.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zagadnienia związane z żywieniem bydła opasowego.

W żywieniu bydła największy wpływ na kształt dawki pokarmowej mają pasze objętościowe. Należy pamiętać, aby charakteryzowały się one wysoką wartością pokarmową, czyli optymalną zawartością białka, skrobi a także włókna oraz właściwą jakością. Pod pojęciem jakości rozumiemy konsystencję, barwę, smakowitość oraz zapach. Wpływ ta te czynniki mają m.in:
• zbiór roślin we właściwym terminie,
• szybka i odpowiednia konserwacja,
• prawidłowe wybierane kiszonki z pryzmy.

Do skomponowania dawki pokarmowej niezbędne będą mieszanki treściwe takie jak zboża, koncentraty białkowe czy śruty poekstrakcyjne. W razie potrzeby dawkę należy uzupełnić komponentami mineralnymi. Aby nasze obliczenia były jak najbardziej dokładne należy określić typ zwierząt oraz ich masę.

Pamiętajmy, że dawka pokarmowa powinna być układana lub aktualizowana podczas zmiany stosowanych pasz. Często spotykamy się z sytuacją, kiedy w gospodarstwie używana jest jedna i ta sama dawka przez kilka lat. Takie postępowanie niesie za sobą straty ekonomiczne dla gospodarstwa. Może się zdarzyć, że ze względu na jakość i wartość pasz objętościowych w jednym roku żywimy zwierzęta optymalnie, a w kolejnym sezonie poprzez podawanie słabszych kiszonek, zwierzęta otrzymują zbyt ubogą dawkę, co ogranicza ich przyrosty i nie pozwala na uwolnienie swojego potencjału. Dla zobrazowania tej sytuacji przedstawiamy dwie dawki pokarmowe dla opasów mieszańców mleczno-mięsnych o masie 550 kg. Dawki te zawierają identyczną mieszankę treściwą jednak składają się z różnej jakości pasz objętościowych.


Surowiec Dawka nr 1 Dawka nr 2
Kiszonka z kukurydzy dobrej jakości 16,50 kg -
Kiszonka z kukurydzy słabej jakości - 16,50 kg
Sianokiszonka z traw dobrej jakości 5,00 kg -
Sianokiszonka z traw słabej jakości - 5,00 kg
Mieszanka treściwa 19% białka 5,00 kg 5,00 kg


Na pierwszy rzut oka dawki wydają się podobne, jednak dopiero ich szczegółowa analiza pokazuje nam, że zwierzęta żywione dawką nr 1 będą osiągały dobowe przyrosty na poziomie 1750 g dziennie podczas, gdy opasy żywione dawką nr 2 osiągną maksymalne przyrosty dzienne na poziomie 1370 g.
Różnica 380 g jest ogromna, szczególnie że wynika tylko i wyłącznie z jakości stosowanych pasz objętościowych. Opasy żywione dawką nr 1 mogą zatem przyrosnąć blisko 140 kg więcej w ciągu jednego roku niż zwierzęta żywione dawką nr 2. Sytuacja taka sprawia, że skraca się okresu opasu zwierząt – w odniesieniu rocznym jesteśmy w stanie utrzymywać i sprzedawać więcej zwierząt dysponując tymi samymi stanowiskami oraz tym samych areałem. Przy aktualnych bardzo wysokich cenach bydła opasowego, kwota jaką możemy zyskać jest znacząca i liczona w tysiącach złotych.
Posiadając słabszej jakości pasze objętościowe nie jesteśmy skazani na niskie dobowe przyrosty zwierząt. Dawkę należy poddać analizie i przeliczeniu. Prawdopodobnie potrzebne będzie zwiększenie ilości pasz treściwych i zmiana układu pasz objętościowych. Zabiegi te mogą wpłynąć na koszt dziennej dawki pokarmowej, dlatego wraz z doradcą żywieniowym warto znaleźć najlepsze rozwiązanie dla gospodarstwa. Poniżej przedstawiono dwie dawki pokarmowe, na każdej z nich opasy mogą osiągnąć przyrosty dzienne na poziomie 1750 g.


Surowiec Dawka nr 1 Dawka nr 2
Kiszonka z kukurydzy dobrej jakości 16,50 kg -
Kiszonka z kukurydzy słabej jakości - 11,00 kg
Sianokiszonka z traw dobrej jakości 5,00 kg -
Sianokiszonka z traw słabej jakości - 2,00 kg
Mieszanka treściwa 19% białka 5,00 kg -
Mieszanka treściwa 20% białka - 8,00 kg


Powyższe dawki to przykłady mające na celu przedstawienie wpływu jakości pasz objętościowych na kształt i ekonomię opasu. Dawka nr 2 i zastosowanie aż 8 kg mieszanki treściwej może wydawać się dziwne, jednak w tym przypadku przy założeniu wysokich przyrostów 1750 g na dobę jest konieczne. Przypominamy o właściwym przygotowywaniu kiszonek, przestrzeganiu terminu zbioru roślin, odpowiednim ubiciu, okryciu oraz zabezpieczeniu pryzm i balotów, a także prawidłowym wybieraniu kiszonki z otwartych pryzm. Zachęcamy do badania kiszonek w naszym laboratorium oraz kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą znaleźć optymalne rozwiązanie ekonomiczne dla Państwa gospodarstwa.Top