Polityka jakości

Polityka jakości Neorol

Misją działalności jest połączenie kapitału właścicieli i wiedzy wszystkich pracowników w celu produkcji bardzo dobrej jakości wyrobów, aby osiągnąć satysfakcję klienta, która jest najlepszą oceną i podstawą do zadowolenia.

Celem naszych działań zgodnych z zasadami standardu ISO 9001 i GMP+ jest przede wszystkim stworzenie dynamicznego systemu utrzymania wysokiej jakości naszych produktów oraz oparcie obsługi klienta na zasadzie trwałej i partnerskiej współpracy.

Priorytetowe znaczenie ma stworzenie i utrzymanie wizerunku firmy identyfikowanej z:
- solidnością i terminowością
- wsparciem jednostek naukowych
- wysoką jakością i stabilnością produkowanych wyrobów
- bezpieczeństwem zdrowotnym
- gotowością do ciągłego zaspokajania potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych Klientów.

Rozumiemy, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ma zasadniczy wpływ na zdrowie konsumentów i umocnienie naszej pozycji na rynku. Dlatego też, dzięki analizie zagrożeń, identyfikacji i monitorowaniu Krytycznych Punktów Kontroli oraz spełnieniu wymogów przepisów prawa, eliminujemy potencjalne i rzeczywiste zagrożenia zdrowotne.

Politykę firmy zamierzamy realizować poprzez osiągnięcie następujących celów strategicznych:
- stała troska o jakość i bezpieczeństwo wyrobów
- wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu żywienia zwierząt
- doskonalenie zasobów infrastruktury
- umacnianie pozycji firmy na rynku
- poprawa organizacji pracy oraz zwiększenie świadomości pro-jakościowej pracowników i stałe podnoszenie ich kwalifikacji
- stała troska o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne.

Nasza Polityka Jakości została sformułowana przy bezpośrednim udziale kadry kierowniczej, co zapewnia jej zrozumienie i dostosowanie do odpowiednich poziomów organizacji.

Zobowiązuję wszystkich pracowników firmy do dołożenia wszelkich starań, aby realizować Politykę Jakości i opracowane na jej bazie cele jakościowe, których wykonanie będzie systematycznie nadzorowane w trakcie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.

Top