DRÓB - GĘSI

Gęsi

Mieszanki typu KB przeznaczone są do intensywnego żywienia brojlerów gęsich. Program jest dopasowany do wymagań rozwijających się linii genetycznych i ich potrzeb żywieniowych zapewniających zdrowy rozwój. Program żywienia oparty jest na surowcach wysokiej jakości zapewniając lepsze pobranie i optymalizujące wyniki tuczu.
W swojej ofercie posiadamy linię pasz dla Gęsi podzieloną na 3 etapy żywieniowe.

KB-1 Gęś do 3tyg życia

KB-2 Gęś od 4 do 7 tyg życia

KB-3 Gęś ostatni tydzień życia

Struktura pasz jest dopasowana do wieku zwierząt. W swojej ofercie posiadamy również koncentraty i neomixy do produkcji pasz dla brojlerów gęsich. Posiadamy również linię produktów NON GMO dla Gęsi.

Gęsi reprodukcja

Mieszanki Typu KBRZ i GRZ proponowane są dla stad zarodowych Kaczek i Gęsi. Bardzo ważne jest aby zapewnić odpowiednią ilość składników pokarmowych w dawce dla ptaków w okresie odchowu do nieśności. Gwarantując zdrową oraz dobrą kondycje i zapewniając wysoką zdolność wylęgową jaj.

Linia pasz uwzględnia warianty dopasowane do wieku kaczek i gęsi:

KBRZ-1 do 3 tyg. życia

KBRZ-2 od 4 do 12 tyg. życia

KBRZ-3 od 13 tyg. życia

GRZ-4 Gęś w okresie nieśności

GRZ/5 Gęś w okresie spoczynku

Struktura pasz jest dopasowana do wieku zwierząt. W swojej ofercie posiadamy również koncentraty i neomixy do produkcji pasz dla stad zarodowych kaczek i gęsi.

Top