Odchów cieląt rozpoczyna się zaraz po ich narodzinach, dlatego powinniśmy pamiętać aby jak najszybciej zadbać o noworodki.

Siara – zwana przez wielu hodowców eliksirem życia zawiera cały szereg właściwości i składników, jednak najbardziej rozpoznawalne z nich to immunoglobuliny które zapewniają odporność noworodkowi. Należy pamiętać aby podać siarę najszybciej jak to możliwe ponieważ organizm cieląt w pełni przyswaja immunoglobuliny jedynie przez kilka godzin po narodzinach, z czasem ta zdolność szybko maleje i w konsekwencji zanika. Również skład siary z czasem się zmienia: w pierwszym udoju uzyskujemy około 100g immunoglobulin w litrze siary, natomiast  w trzecim udoju może to być już tylko 25g/l. Aby określić jakość siary i oszacować jej ilość jaką powinno pobrać cielę zaleca się zbadać siarę przy pomocy siaromierza. Wartościową siarę warto mrozić tworząc tzw. banki siary, należy jednak pamiętać aby mrożone porcje nie były zbyt duże, a rozmrażanie siary odbywało się w prawidłowy sposób czyli powoli, najlepiej w łaźni wodnej w temperaturze do 38 stopni. Najlepszym sposobem podania noworodkowi siary jest czyste wiadro ze smoczkiem, stosując wiadro wiemy dokładnie ile cielę pobrało siary. Ponadto ważne jest odpowiednie ułożenie cielęcia podczas ssania smoczka spowoduje powstanie tzw. rynienki przełykowej dzięki której siara trafi prosto do trawieńca.

Ilość siary – wg zaleceń cielę powinno pobrać 4 litry siary w ciągu dwóch pierwszych godzin życia. Czasem z taką ilością siary cielęta mają problem, ponieważ ich trawieniec ma ograniczoną pojemność (często poniżej dwóch litrów). Prawidłowa jest również metoda jednorazowego podania cielęciu siary w ilości około 5% masy ciała noworodka i ponownym podaniu tej samej ilości siary po 2-4 godzinach. Powszechna w wielu gospodarstwach jest metoda sondowania cieląt. Zaletą takiego postępowania jest pewność, że podaliśmy noworodkowi odpowiednią ilość siary jednak nieumiejętne stosowanie tej metody może mieć fatalne skutki. Znane są przypadki podrażnienia przewodu pokarmowego następstwem czego jest niechęć do pobierania mleka, zdarzają się również przypadki „zalewania cieląt” siarą co może doprowadzić nawet do ich śmierci.

Podając siarę, mleko czy preparat mlekozastępczy bezwzględnie należy zwracać uwagę na higienę pojenia. Wiadra, butelki czy sondy powinny być myte po pojeniu w ciepłej wodzie z użyciem detergentu. Pamiętać należy aby problematyczne, chore cielęta były pojone oddzielnymi wiadrami, pozwoli to zminimalizować rozprzestrzenianie się chorób w cielętniku.

Wartym pochwalenia jest indywidualny sposób utrzymywania cieląt w okresie podawania pójła. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie w pełni obserwować zwierzę, bez problemu zauważymy ewentualne biegunki. Mamy także pod kontrolą pobranie pójła a co najważniejsze pobranie mieszanki treściwej a  właśnie ten czynnik wpływa na długość podawania preparatu mlekozastępczego.

Mieszanka treściwa przeznaczona dla cieląt powinna charakteryzować się najwyższą jakością oraz smakowitością. Podając mieszankę treściwą należy pamiętać aby dostosować jej ilość do wieku cieląt. Młodym kilkudniowym zwierzętom wystarczy często garść paszy, z czasem należy zwiększać ilość mieszanki. Zbyt duża ilość paszy spowoduje jej zawilgocenie, zmianę zapachu na mniej atrakcyjny dla zwierząt, a w konsekwencji zmniejszone pobranie przez zwierzęta. Ewentualne pozostałości starej lub zabrudzonej paszy bezwzględnie należy usunąć. Aby rozwój cieląt odbywał się w efektywny sposób już od 3 dnia życia zwierzęta powinny mieć stały i nieograniczony dostęp do świeżej czystej wody.

W kolejnej części artykułu przedstawione zostaną metody odchowu oraz zalecenia żywieniowe cieląt.

 

Rafał Neweta (Neorol Sp. z o.o.)