REWOLUCJA W ŻYWIENIU OPASÓW

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla młodego bydła rzeźnego przeznaczona do sporządzania mieszanek paszowych uzupełniających lub do bezpośredniego uzupełnienia składników pokarmowych do dawki pokarmowej

Zalety stosowania BigByk-BB w żywieniu opasów:

  • umożliwia maksymalizację dobowych przyrostów masy ciała
  • poprawia wykorzystanie pasz objętościowych
  • zawiera optymalny skład witamin oraz zestaw makro i mikroelementów
  • zawiera żywe kultury drożdży (saccharomyces cerevisiae), poprawiające apetyt oraz strawność pasz objętościowych
  • poprawia bilans dawki pokarmowej
  • umożliwia skrócenie opasu zwierząt
  • wpływa na zwiększenie wagi sprzedażowej opasów

PARAMETRY PRODUKTÓW / LINIA BIGBYK